Voor wie

Mensen met problemen proberen deze op te lossen zoals zij dat gewend zijn. Wanneer die vertrouwde manier niet meer toereikend is, kan een GZ-psycholoog helpen. In het eerste gesprek vertelt u wat er aan de hand is in uw leven. Wat verloopt er wel goed en wat niet? Welke wensen heeft u om iets te veranderen? Daarna wordt er samen met u een behandelplan gemaakt. Het kan voorkomen dat de hulp die mijn praktijk u kan bieden niet voldoende is voor u. In samenspraak met u en natuurlijk uw huisarts wordt er dan een goed verwijsadres gezocht.

Klachten waar mensen zich mee melden zijn o.a.:

 • Verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen bijv. gepest of misbruikt zijn
 • Verwerkingsproblemen na gebeurtenissen op medisch gebied: zoals een teleurstellende bevalling, een operatie met onverwachte gevolgen e.a.
 • Spanningsklachten, overspannenheid, burn-out
 • Slaapproblemen
 • Angstklachten, paniek-aanvallen of examenvrees
 • Depressieve stemming
 • Gebrek aan zelfvertrouwen of negatief zelfbeeld
 • Ontregeld zijn na een traumatische gebeurtenis, bijv. na een verkeersongeluk
 • Een gebrek aan psychische weerbaarheid ervaren
 • Stress of levensproblemen die samenhangen met hoog-gevoeligheid
 • Chronische pijn e/o vermoeidheid
 • Lichamelijke klachten die niet medisch behandelbaar zijn
 • Vastlopen op telkens dezelfde thema’s
 • Onder je niveau functioneren door faalangst (podiumkunsten)
 • Veranderen van ongezonde gewoontes waarmee u uw gezondheid of welzijn saboteert

In het eerste gesprek wordt samen met u bekeken, aan de hand van uw verwijsbrief van de huisarts, of uw klachten vallen onder verzekerde zorg of dat het gaat om onverzekerde zorg.

 

Samenwerking

Samenwerken met andere behandelaars of begeleiders doet het resultaat van de therapie vaak sterk toenemen. Corinnes praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Broekpolder. Daar werkt zij o.a. samen met:

Indien nodig is er samenwerking mogelijk met vormen van specialistische GGZ in de regio. 


Bij fysieke ontregeling (chronische pijn, stress en spanning) is het vaak zinvol om tevens begeleiding te vragen aan een oefentherapeut of fysiotherapeut.