Kosten

De praktijk van Corinne de Beer valt onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en tevens onder psycho-sociale therapie NVPA. Er gelden een aantal algemene voorwaarden en er zijn voorwaarden die afhangen van  de vraag of u komt in het kader van de Basis GGZ of in het kader van psycho-sociale therapie.  U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de mate of vorm van vergoeding. Raadpleeg altijd uw polis!

Algemene voorwaarden

 • Een consult bedraagt 50 minuten en kost €95,-. Afhankelijk van uw klachten/problemen en de aanvullende verzekering die u al dan niet heeft, wordt dit bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed.
 • De voorlopige diagnose en het behandelplan en de vermoedelijke duur van de behandeling worden met u besproken in de intake-fase. Tevens wordt u gevraagd uw akkoord te geven voor de huisregels en het behandelplan.
 • Wanneer het bij een intakegesprek blijft geldt het transitie-tarief, het onvoltooid behandelproduct.
 • Voor een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. U kunt uw afmelding telefonisch of per email doorgeven. Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk de vrijdag voorafgaand afgezegd moeten worden.
 • U hebt ten allen tijde het recht om de behandeling of begeleiding te beëindigen. Kondig dit a.u.b. vooraf aan. Zo kan er rekening worden gehouden met afronding en/of (door)verwijzing.
 • Wanneer betaling uitblijft, wordt incassobureau Medicas ingeschakeld. De MediCas betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. 

Voorwaarden generalistische Basis GGZ

 • De verwijsbrief van uw huisarts bepaalt of uw klachten behandeld kunnen worden in de GB-GGZ.
 • U betaalt  geen eigen bijdrage, wel verrekent uw zorgverzekeraar de kosten met u via het eigen risico. Raadpleeg uw polis of bel bij twijfel naar uw zorgverzekeraar. Het Eigen Risico bedraagt 385 euro. Zie ook: tarieven-2018-Basis-GGZ
 • De praktijk heeft voor 2019 contracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW, de Friesland en de meeste andere zorgverzekeraars. Met de volgende zorgzekeraars is echter geen contract afgesloten: VGZ, Univé, IZZ, Trias, UMC en Anderzorg/Menzis. Dit betekent overigens dat u wel bij Corinne de Beer terecht kunt, maar het is dan wel nodig van tevoren te overleggen over de wijze van betaling. U betaalt dan per sessie €95,- contant. Aan het eind van de behandeling krijgt u een factuur die u zelf indient bij uw zorgverzekeraar. Indien gewenst krijgt u een voorschotnota voor uw eigen administratie.
 • Zie voor meer informatie over niet-gecontracteerde zorg: flyer2017

Waarborgen kwaliteit in de praktijk

Met ingang van 1 januari 2017 dient elke GGZ-praktijk een kwaliteitsstatuut te hanteren waarin de gang van zaken in de praktijk wordt omschreven. In de  praktijk van Corinne de Beer is dit kwaliteitsstatuut goedgekeurd. U kunt dit inzien op kwaliteitsstatuut corinnedebeer.  U kunt ook een mailtje sturen naar info@corinnedebeer.nl ovm 'inzage kwaliteitsstatuut'. U krijgt dit document dan binnen enkele dagen toegemaild.

 

Voorwaarden psychosociale zorg

U kunt Corinne inschakelen als psycho-sociaal therapeut voor:

 • stressklachten
 • slaapproblemen
 • werkgerelateerde problematiek
 • het veranderen van ongezonde gewoontes
 • het verbeteren van uw leefstijl
 • begeleiding bij hoog-gevoeligheid
 • U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts.
 • Wanneer uw behandeling valt onder psycho-sociale therapie betaalt u contant € 95,- per consult. U krijgt een nota mee die (gedeeltelijk) vergoed wordt via uw aanvullende polis. Deze dient u zelf in bij uw zorgverzekering. Kijk ook op de website van de: vergoedingen psycho-sociale therapie.

Bij werkgerelateerde problematiek is uw werkgever mogelijk bereid om een bijdrage te betalen om u fit en gemotiveerd aan het werk te houden of helpen. Hoe dit vormgegeven kan worden, bespreekt Corinne graag met u.

 

Privacy en geheimhouding

Uw gegevens mogen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor contact met uw huisarts, bedrijfsarts, familieleden of wie dan ook.

 

Met ingang van 2014 verplicht de NZA om na de behandeling uw gegevens versleuteld en geanonimiseerd aan hen aan te leveren, voor statistische doeleinden. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u bij Corinne in de spreekkamer een privacyverklaring tekenen. In dat geval worden uw gegevens NIET aangeleverd aan de NZA.

 

Geschillen of Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Deze zal  behandeld worden via een geschillencommissie. 'Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.
U kunt ook een email sturen naar Geschillenregeling@p3nl.nl